Зарлал
9/28/2015 11:53:10 AM
Startup Weekend
9/23/2015 5:28:08 PM
Design Thinking
9/16/2015 3:19:44 PM
CCNAX-Routing and Switching
4/20/2015 7:02:01 AM
CCNA-3 Scaling Networks
4/6/2015 9:38:03 AM
"Эврика-2015" ЭШХ
3/30/2015 2:11:30 AM
CCNA-1 Introduction to Networks
3/26/2015 4:56:02 AM
Монгол Улсын ЗӨВЛӨХ, МЭРГЭШСЭН инженерийн сургалт
Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг
Тив дамнасан анхны харилцуур утасны яриа одоогоос яг 100 жилийн өмнө болж байжээ.
ШУТИС-ийн багш, ажилчдын спортын дөрвөн төрөлт тэмцээн 2015 оны нэгдүгээр сарын 10-17-ны хооронд хоёр үе шаттай болж өнгөрлөө.
Алсын хараа
МХТС-ийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагааг олон улсын стандарт, жишигт хүргэж, профессор багш судлаачид, оюутан болон сургалтын хөтөлбөрийг хөгжингүй орнуудын их, дээд сургуулиудтай солилцох чадвартай болгох, төгсөгчдөд орчин үеийн эко инженерийн боловсрол олгодог глобаль их сургуулийн хэмжээнд хүрэхийг зорино.