ШУТИС-ийн МХТС-д  Оюу толгой ХХК хөдөлгөөнт холбооны  гол шугамын TETRA системийн тоног төхөөрөмжүүдийг хандивлалаа

ШУТИС-ийн МХТС-д  Оюу толгой ХХК тусгай зориулалтын хөдөлгөөнт холбооны  гол шугамын TETRA системийн иж бүрдэл, сервер роутер зэрэг нижгээд төхөөрөмжийг хандивлах гэрээнд  хоёр тал  2019 оны 4 сарын 15-нд үзэглэлээ. Энэхүү ашиглалтанд байгаа төхөөрөмжүүдийг тус сургуулийн лабораторид суурилуулснаар оюутан багш нарын хувьд бодит систем дээр хэмжилт тохируулга хийх дадал эзэмших, шинжилгээ  судалгаа хийхэд нь хувь нэмэр болох юм.

Боловсролыг дэмжигч Оюу толгой ХХК-ийн хамт олонд   талархал дэвшүүлье.