J.IC103 болон J.TC202 хичээлүүдийн хэрэгцээт файлууд
Татах:
Derive - 5.02 хувилбар
Сериал

Workbench Install:
Татах:
Workbench

J.IC201 - Электроникийн үндэс хичээлийн ном:
Татах:
Microelectronics-CircuitAnalysisandDesign

J.IC201 - Электроникийн үндэс хичээлийн видео хичээлүүд:
Татах:
J.IC201 Videos

J.IC201 - Электроникийн үндэс хичээлийн видео болон PDF лекц:
Холбооc:
J.IC201 Video болон PDF лекц