ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
СУРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ АРГА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
СУРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА

School of ICT