Багшийн хөгжлийн баг

Овог

Нэр

Зэрэг, Цол

Албан тушаал

Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч

1

Адьяа

Мөнхбаяр

Доктор (Ph.D)

Холбооны салбарын ахлах багш

Багшийн хөгжлийн багийн гишүүд

2

Нарантуяа

Ганхуяг

Магистр

Мэдээллийн технологийн салбарын багш

3

Бямбаа

Алтантуяа

Магистр

Компьютерийн ухааны салбарын багш

4

Хүчит

Уянгаа

Магистр

Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбарын багш

5

Болд

Бат-Эрдэнэ

Магистр

Электроникийн салбарын багш